ياوران ولايت


شگفتيهای آفرينش(حقه ياقوت)

                                 شگفتي هاي آفرينش

انار ميوه اي است كه با نقشه اي ماهرانه و ساختماني دقيق ساخته شده است . از اين رو جا دارد با نگاهي ديگر و دقت بيشتري به آن توجه شود .

پوسته رنگين انار از دو طبقه مختلف ساخته شده است ، يكي طبقه سخت و شفاف خارجي كه مانند  حصار محكمي مواد لطيف داخلي انار را فرا گرفته و محفوظ داشته است . و ديگر طبقه نرم دروني كه مانند بستري دانه هاي لطيف انار را در آغوش خود نگهداري مي كند .

 روي سطح اين طبقه بر جستگيهاي منظمي قرار دارد كه دانه هاي انار به آن ها متصل است و مواد غذائي لازم را بوسيله آن ها دريافت مي كند .

علاوه بر آن پرده هاي متعدد سفيد و لطيفي در داخل انار موجود است كه طبقات دانه ها را از هم جدا مي كند تا از هرگونه تماس و تصادم طبقات دانه ها با يكديگر جلو گيري شود. اين پرده هاي سفيد مانند پوشال هايي كه در صندوق ميان ظروف  شكستني مي ريزند . دانه ها را نگهداري مي كند .

هر يك از دانه ها مانند لعلي كه در قالب  مخصوص ريخته شده و در كارخانه خاصي ساخته شده است يا مانند اينكه  استاد دقيق و ماهري  آن ها را دانه دانه  تراشيده باشد شكل معيني دارد و اين دانه ها بطوري منظم  پهلوي هم چيده شده اند كه گويي با دست  دانه   دانه آن ها را پهلوي هم در رديف معيني قرار داده اند . اين ساختمان دقيق و منظم از طرفي طرز تهيه كليه دانه هاي انار را آسان و مرتب مي سازد و از طرفي براي حفظ و نگهداري دانه ها بسيار حائز اهميت است . اگر در محوطه داخل انار به اين ترتيب قرار  داده نمي شد  مواد لطيف داخلي انار به كوچكترين فشار از هم پاشيده مي شد و در مدت كوتاهي هم فاسد مي گرديد . از اين رو بايد گفت :

فهم حيران شود از حقه ياقوت انار

آيا اين نقشه ماهرانه و اين ساختمان دقيق ، ننشانه علم و حكمت و نموداري از قدرت آفريننه اين جهان نيست ؟

اگر ما از همه موجودات جهان صرف نظر كنيم و فقط در ساختمان يك انار دقت  كنيم ، كافي است  كه ما را به صانع و حكيم و خداونددعليم رهبري كند .

 مدير لعل ساز ، لعل تراشيده باز

لعل تراشيده را پهلوي هم چيده باز

پهلوي هم چيده را ، به نقره پيچيده باز

به نقره پيچيده را به حقه پيچيده باز

حقه پوشيده را به نام ناميد نار

پيششواي مكتب توحيد حضرت صادق (ع) براي انار از نظر خدا شناسي فصل مخصوصي باز مي كند و مي فرمايد :

در انار دقت كنيد و ببينيد چگونه داخل آن خانه خانه است . و داخل هريك از خانه هاي منظم ، دانه هاي انار در رديف منظم و مرتبي چيده شده اند ، هر قسمت از طبقات در كمال زيبايي از پوسته هاي لطيفي پوشيده شده و همه  قسمت ها در ميان  پوست محكمي قرار گرفته است .

فكر كنيد چگونه خداوند دانه هاي لطيف انار را به پيه آن نصب كرده ، تا به آن وسيله آب به دانه ها برسد ، اگر دانه ها به هم چسبيده بودند و پيه در وسط نبود كه غذايي به آنها برساند چگونه همه دانه ها مي توانستند غذاي لازم خود را بگيرند و شاداب بمانند ؟

پي نوشت : 

شگفتي هاي آفرينش ، آيت ا... حسين نوري ،

 

...عيد سعيد فطر بر شما مبارک

ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات ، 

عید سعید فطر را به شما و همه مهمانان خدا تبریک می گویم .

                                                                 التماس  دعا

...دردل و دل

                               

اي   خدا   بغض    گلويم   باز كن                             اين  نفس  را  در دلم  دم   ساز كن

تا    بگويم     من    زنااهلان   روز                             از     رياكاران     و    نامردان      روز

لطف كردي   انقلابي   شد  به پا                             دادي   بر   ما    رهبري   صاحب   روا

گوش به فرمانش  همه بوديم  ما                            در     پناهش      ايده ها     داديم  ما

دشمنان  از  هر    كجا  برخاستند                            جنگ      نامردي      براه      انداختند

از  هوا  و  آب  و    صحرا  در كمين                           آمد   از  هر   سوء  به   ايران تير كين

عاشقان جبهه    چون  بر خاستند                            جبهه     را    با    خون  خود  آراستند

عشق و ايمان    دلاور   مردان دين                          اين     سلحشوران      دل ا...    بين

پاي  دشمن    از قلم   ساطور كرد                           خط   دشمن   را در   اينجا    كور  كرد

اين همان جنگ احد بود است و بدر                           گر كه   بر گرديم   به اول   يا به   صدر

بعد از آن   چون كه  رسول ا... رفت                           فتنه        نامحرمان    بر پاي    گشت

عده اي     نامرد     بودند     منتظر                            اين     دغل     دوستان    نا اهل   كدر

فتنه ها      كردند    يك يك     ابتكار                            با     جنايتها     كه      كردند     آشكار

عدهاي    از همرهان  جاهل  شدند                           چون    رفيق    جبهه    باطل    شدند

عده اي      گشتند      يار     نيمراه                            با    خيانت     يا    فريب     يا      رياه    

بعد    از   آن   حرف   خوارج  باز شد                           نهروان    هم    در  پيش    آغاز   شد

همچنان  بود  صفين  بود نوعي دگر                           فتنه        نامحرمان       خيره     سر 

  آن   چنان  خون شد  دل مولا علي                           از غم      ياران      نا اهلش       ولي

او   به ا...   گف    اين شرح    وصول                          او    شكايت    كرد     در نزد     رسول

دردل   را با كه    مي گفت   او نشان                          يا به  چاه   مي  گفت  يا در دل   نهان

عاقبت       کشتند      او را    در نماز                           عابدان      احمق     همچون      گراز

                                         اين روايت   واقعيت    هست  و  بس

                                         اين زمان هم آن حكايت هست و بس

                                                                         شعر از  :  مرتضي كريمي  (شفق)

...پرنده های عاشق

پرنده هاي عاشق

پرنده هايي كه روز از روشني آنهاست و به آفتاب معناي روشني مي دهند : طلايي تر از خورشيد.

پرنده هايي كه شب را غريبانه به تصوير مي كشند و سپيدي از آنها مي تراود : زيبا تر از ستاره ها .

اين پرنده ها در كالبد انسان بي بال به آسمان پر كشيده اند و كهكشان را ميزبان گامهايشان كرده اند .

پرنده هايي كه روز و شب ما را نظاره گرند . گمناماني كه به ما هستی مي بخشند :چرا كه از هستي شان گذشتند و به هستي جاودان رسيدند .

اي پرنده هايي كه همسايه با فرشتگان خداييد و در بزم شاعرانه ؛ وصل زنگي را جاودانه كرده ايد ! ما را به راهي كه رفته ايد رهنمون باشيد .

اي مهتابهاي نقره فام ؛ چراغ روشن راه ما باشيد تا بيراهه را راه خويش نسازيم .

اي مردان سبزي  كه نام بهار آفرين شهيد بر پيشانيتان مثل سپيده دم مي درخشد ! به ما بگوييد چگونه مي توان آن شهد را نوشيد و غرق عطر شهيد شد ؛ چرا كه شادي بي پايانتان ما را تشنه لب كرده است .

شما در كجاي اين جاده بي انتها ايستاده ايد كه ما چيزي جزء سراب نمي بينيم ؟

اي سيمرغهاي رسيده به بلند ترين قله ، كدام قاف را به تصرف بالهاي نور آذينتان در آورده ايد ؟ اي گمناماني كه به گمنامي خويش مي نازيد ؛ سر چشمه نازتان از كدام كوه جاري است ؟

اي زلال ترين درياها ، كدام سپيد رود به شما ختم مي شود ؟ از هفت رنگ رنگين كمان كدام رنگ نشاني از شما دارد :

سبز، كه سبز تر از جنگل شمال كه غرق در طراوتيد ؛

آبي كه بي كرانگي آسمان در چشمانتان خلاصه شده است و آبي آسمان نمادي نمادي از وسعت روحتان است ؛

بنفش كه گريه ها و ندبه هاي روز و شبتان شاعرانه ترين وا‌‍‍ژه ها را بر زبانتان مي نشاند ؛

سرخ كه براي رسيدت به حضرت دوست از سرخ ترين راه گذشتيد و در سرخي خونتان غلتيديد ؛

نيلي ؛ كه قلب درياييتان را نيلگون تر از خليج فارس در وجود خاكيتان مي تپيد ؛

زرد ؛ كه نشان طلايي شهادت آن بالا ترين نشان زندگي بر شانه هايتان نشسته است ؛

يا نارنجي كه از نارنجستان گذشتيد و به خاك رسيديد و خاك را به سرخي خونتان آغشتيد تا ريشه ي ماندگار هستي با افتخار آبياري كنيد .

اي شهيدان در خاك آرميده و چون پرنده درآسمانها رها شده ، هر جا هستيد ما را فراموش نكنيد  و به يادمان بيندازيد كه در اين شهر پر غبار به يادتان باشيم .

                                                                                                              شاعر : گمنام

یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس گرامی باد .

ادامه تصاویر در گالری عکس

...