ياوران ولايت


سخنانی نغز از رسول اکرم (ص) بمناسبت روز مبعث .

عید سعید مبعث بر پیشگاه آقا امام زمان

(عج) و عموم مسلمین جهان مبارک باد

                          *******************

سخنانی نغز از حضرت محمد (ص)

قرض کمتر گیر تا آزاد باشی .

آفت زیبایی و جمال تکبر است .

بهشت ، خانه سخاوتمندان است .

آفت شجاعت ، ستم و تجاوز است .

آفت علم ودانش ، فراموشی است .

عفو خدا از گناهان تو بزرگتر است .

رفتار خویش را درباره مردم نیک کن .

گدا هدیه خداست که بر در مومن آید .

هر که ربا خورد ، سر انجام به فقر افتد .

آفت حسب و نسب فخر فروشی است .

دو رکعت نماز در دل شب بهتر است نزد من از دنیا و آنچه در دنیاست .

چون خدا پشیمانی بنده ای را از گناه بداند پیش از آنکه آمرزش بخواهد،وی را بیامرزد .

خداوند به بندگان رحیم خود رحم می کند .

 آفت جوانمردی و بخشش ف منت گذاری است .

آغاز عبادت خدا ، معرفت و شناخت اوست .

همنشینی با اهل دین ، شرف آخرت است .

علمی که با تقوی باشد . اندک نخواهد بود .

اسلام برتر است  هیچ چیز به آن برتری ندارد .

خداوند را یاد کن زیرا در کارها یاور توست .

چه نیکو هدیه ای است یک کلمه گفتار آموز .

فرزندان خود را گرامی بدارید  نیکو تربیت کنید .

هر که سیر باشد و همسایه اش گرسنه باشد مومن نیست .

آن کس که علمی را طلب کند تا توجه مردم را به سوی خود جلب کند بوی بهشت را نیابد .

هرکس نزد توانگری بیابد و برای توانگری او در برابرش تواضع کند ، دو سوم دینش رفته است .

                                                                   التماس دعا.

...