ياوران ولايت


در عزای رسول ا... و فرزندانش

رحلت حضرت رسول ا... (ص) و شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) و حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) را به پیشگاه آقا امام زمان (عج) و عموم شیعیان جهان تسلیت عرض می نمایم

. چند حدیث از حضرت امام حسن مجتبی (ع)

سوگند به خداوند ! کسی دوست نمی دارد ما را ،گر چه در دورترین نقاط همچون دیلمان اسیر باشد ،مگر این که دوستی ما به حال او مفید خواهد بود .همانا ولایت  ومحبت ما اهل بیت گناهان فرزندان ادم را از بین می برد همان طوری که باد برگ درختان را از شاخه و تنه جدا می کند و می ریزد . 

چاره اندیشی در ترک گناه

مردی خدمت امام حسن (ع) رسید،عرض کرد : من بنده گنه کاری هستم  و نمی توانم گناه نکنم ،ای فرزند پیامبر خدا مرا پند و اندرز ده و موعظه کن ،حضرت فرمودند :چنانچه نمی توانی ترک گناه کنی ،پس پنج کار را انجام ده و هر چه می خواهی گناه کن:الف)روزی خدا را نخور؛ب)گناه راه جایی انجام ده که خداوند تو را نبیند .پ)از سرزمین خدا دور شو و برو به جایی که در زیر سلطه و قدرت خداوند نباشد .ت)آن گاه که فرشته مرگ خواست جانت را بگیرد او را از خوددور کن .ث)هنگامیکه مالک  دوزخ خواست تو را داخل آتش کند ،پس با قدرت ایستادگی کن و داخل نشو ،

این پنچ عمل را انجام بده و هر چه خواستی گناه کن .

      

                                         التماس دعا

 

...