به روح امام قدس (ره)

                                                                                                                                                                                              ای     همه   اندیشه های    معنوی                       لحظه های عمر تو شد مثنوی

ای غزل در پیش چشمت شرمگین                       خال لب  بر دفتر  تو  شد  نگین

چشم  بیمارت   چو نرگس  در بهار                        زنده  می دارد    تمام   لاله زار

وادخلی  فی  جنتی       تقدیم تو                         زمزم  و کوثر  همه  تحسین تو

حسن  نیکویت     شراب  تشنگان                         خلق زیبایت    به انسان  ارمغان

زود  رفتی    بیدلان    تنها  شدند                          راز دریا خوانده خود شیدا شدند

این چه خرداداست غم آورده است                       رهبر  دلهای   ما را  برده  است

ما  غریب         کوچه   آباد   دلیم                           ما  همه  از نسل  پاک   بلبلیم

عشق  تو     بر پیکر    پاک  شهید                         سرخی  خون     شقایق  آفرید

هر گلی   بوی    بهاران   می دهد                         بوی  تو  رنگ قناری    می دهد

رهبرم ُ  قلب   چکاوکها   شکست                          روی گلها گرد   بیماری نشست

پر زدی   هر چهرهای  را غم گرفت                       سرخی گل بوته ها  ماتم گرفت

                                              جان فدای لحظه ی  پرواز تو

                                               صد وصیت نامه در این راز تو

شعر از  : مدینه فشی

/ 0 نظر / 18 بازدید