با عرض تبریک بمنا سبت ایام مبارکه و تولد آقا امام زمان (عج)

گدایان   آمدند    بگشای  در   را                     مپوش  از   ما رخ   همچون   قمر  را

نگاهی هم به ما کن گاه گاهی                     مکن    نومید     ما    را    از   نگا هی

بیا  یک دم  به   بزم  ما  صفا ده                     دل    غمدیده     ما     را    شفا    ده

به راهت  منتظر  با حال خسته                     نشته       مادر       پهلو      شکسته

گرفته  عقده   غم  د ر  گلویش                     از آن سیلی که دشمن زد بر رویش

                                      *******************

ما  از  نفس  تو  یار  را  می خواهیم               از گلشن و گلزار  تو را  می خواهیم

در محضر عاشقان به گلنغمه عشق              ای  حجت  دادا ر  تو را  می خواهیم

                                      *******************


      خدایا رحمتت را شاملم کن                      سرا پا عیب و نقصم کاملم کن

      نیم  من  لایق  دیدار مهدی                      پی  درک  حضورش  کاملم کن

 

/ 0 نظر / 54 بازدید