به پنج جا نگاه کردن نور چشم انسان زياد می شود

اول نگاه کردن به قرآن : نگاه کرد به آیه های قرآن چه برای خواندن آن و چه بدون آن اثر مستقیم در دید چشم انسان دارد و نور چشم را زیاد می کند .

دوم  نگاه کردن به عالم ربانی : نگاه کردن به عالم ربانی اگر چه بد چهره باشد ولی به خاطر نور معنوی ایشان نورچشم ما نیز زیاد می شود .

سوم نگاه کردن به خانه کعبه : نگاه کردن به خانه کعبه اثرات زیادی بر انسان از جمله زیاد شدن نور چشم دارد .

چهارم نگاه کردن به چهره پدر و مادر : نگاه کردن به چهره پدر و مادر همچون موارد دیگر علاوه بر  اینکه جزء عبادات به حساب می آید نور چشم انسان را هم زیاد می کند .

پنجم نگاه کردن به آب روان : نگاه کردن به آب روان نور چشم را زیاد می کند و اثر مستقیم در چشم دارد که این را دکتر های چشم پزشک هم تائید کرده اند .

نقل از  : مرحوم حاج شیخ احمد کافی

/ 2 نظر / 36 بازدید
شوذب

اقا خيلی سايت خوبی اکسای قشنگيم توشه

مریم رضایی

درست همین طور است.اینها نور چشم را زیاد می کنند.