تولد حضرت قمر بنی هاشم (ع)

ولادت حضرت قمر بنی هاشم ابو الفضل العباس بر همه عاشقانش مبارک باد .

نور دل زهرا و علی هست ابوالفضل                پرورده  سه نور جلی   هست ابوالفضل

بر دامن او دست زند   مومن و کافر                 زان روی که بین المللی هست ابوالفضل

                                                 **************

سردار  قضا  ، میر  ادب  آمده  بود                      در عرصه عشق ، تشنه لب آمده بود

باخون سرش،تیغ ستم را بشکافت                    خور شید خدا به جنگ شب آمده بود

                                                 **************

ای   ساقی   سر   مست   زپا     افتاده               دست     و   علمت  بگو   کجا   افتاده

دست و علم و مشک ،سه حرف عشقند            افسوس ، زهم ، این سه جدا افتاده

                                                 **************

چو دیدم فاطمه  با حال خسته                             کنار       علقمه    تنها    نشسته

به او گفتم که دست من فدایت                           در آن کوچه که دستت را شکسته

                                                **************

                                                     التماس دعا                               

/ 2 نظر / 24 بازدید
گمنامترين

امیر کشور دلهاست عباس به يکتائی قسم يکتاست عباس السلام عليک يا کاشف الکرب عن وجه الحسين

پيمان فرخی

از شانه کوه غيرت افتاد دو دست با اين همه زخم خورده از پا ننشست اما لب تير چون که مشکش بوسيد هفتادودو بار پشت عباس شکست اين رباعی از کارهای خود من است از مجموعه عاشورائی هفتادودو من هم به روزم خوشحال ميشم بهم سر بزنيد .ممنون