محورهایی از نهج البلاغه در مورد عدالت حضرت علی (ع)

دوستان خیراندیش به حضور علی (ع) آمدند و با نهایت خلوص و خیرخواهی تقاضا کردند که به خاطر مصلحت مهمتر، انعطافی در سیاست خود پدید آورد، پیشنهاد کردند که خودت را از دردسر این هوچی ها راحت کن ، تو فعلاً در مقابل دشمنی مانند معاویه قرار داری که ایالتی زرخیز مانندشام را در اختیار دارد. چه مانعی دارد که به خاطر مصلحت فعلاً مساوات و برابری را کنار بگذاری.

علی علیه‌السلام در خطبه 126 چنین جواب داده اند:

«شما از من می خواهید که پیروزی را به قیمت تبعیض و ستمگری به دست آورم؟ از من می خواهید که عدالت را به پای سکوت و سیادت قربانی کنم؟ خیر سوگند به ذات خدا که تا دنیا دنیاست، چنین کاری نخواهم کرد و به گرد چنین کاری نخواهم رفت، من و تبعیض؟ من و پایمال کردنعدالت؟ اگر همه این اموال عمومی که در اختیار من است مال شخص خودم و محصول دسترنج خودم بود و می خواستم بین مردم تقسیم کنم، هرگز تبعیض روا نمی داشتم تا چه رسد که مال، مال خداست و من فقطامانت دار خدایم»

عدالت یعنی رعایت کردن حقوق دیگران و تجاوز نکردن به حدود و حقوق آنها.

علی علیه‌السلام می فرماید:

 العدل یضع الامور فی مواضعها یعنی عدل جریانها را در مجرای طبیعی خود قرار می دهد. عدالت این است که استحقاقهای طبیعی و واقعی را در نظر گرفته و به هرکس مطابق به کار و استعدادهایش و لیاقتش کاری داده می شود.

جای دیگر علی علیه‌السلام می فرماید
:

عدالت قانونی است عام و مدیر و مدبری است کلی و شامل که همه اجتماع را در برمی گیرد و بزرگراهی است که همه باید از آن بروند. (حکمت 437)


از نظر علی علیه‌السلام آن اصلی که می تواند تعادل جامعه را حفظ
کند و همه را راضی نگه دارد و به پیکر اجتماع سلامت به روح اجتماع آرامش بدهد عدالت است، عدالت بزرگراهی است عمومی که همه را می تواند در خود بگنجاند و بدون مشکلی عبور دهد، اما ظلم و جور کوره راهی است که حتی فرد ستمگر را به مقصد نمی رساند.

علی علیه‌السلام می فرماید
:

همانا در عدالت گنجایشی خاص است، عدالت می تواند همه را در برگیرد و در خود جای دهد و آن کس که بیمار است اندامش آماس کرده در عدالت نمی گنجد باید بداند که جایگاه ظلم و جور تنگتر است. (خطبه 15)


یعنی عدالت چیزی

است که می توان به آن به عنوان یک رمز، ایمان داشت و به حدود آن راضی و قانع بود. او عدالت را یک تکلیف و وظیفه الهی بلکه یک ناموس الهی می داند. هرگز راضی نیست که یک مسلمان آگاه به تعلیمات اسلامی تماشاچی صحنه های تبعیض و بی عدالتی باشد.

منبع:سیری در نهج البلاغه؛مرتضی مطهری

                                      برگزیده از سایت رشد

                                         التماس دعا

 

/ 3 نظر / 22 بازدید
بورقاني

سلام بزرگوار ! طاعات و عبادات شما مقبول درگاه حضرت دوست ! در لیالی پر عظمت قدر اگر سر سجّاده سبز ، دل مهربانتان لرزید و قطره اشکی گوشه ی چشمان پاکتان را نمناک کرد ، در گوشه ای از خلوت علوی خویش به یاد همه محتاجان و ملتمسین دعا ، بیمارانی که تمام امیدشان به این شب هاست وپاي رفتن به مجالس را ندارند ،و بخصوص این عبد عاصی هم دستی بر آسمان بلند کنید شاید خدا به حرمت نفس آسمانی فرشته های زمینی اش گوشه چشمی هم بر ما داشته باشد . حق يارتان التماس دعا [خداحافظ]

بچه ناف آباده

کوفه امشب التهاب محشر است کوفه امشب کربلایی دیگر است جبرئیل آوای غم سر داده است در فلک شوری دگر افتاده است تیر غم بر دل زارم نشست تیغ دشمن فرق مولایم شکست قلب مجنون سوی صحرا میرود حیدر(ع)امشب سوی زهرا میرود