اسرار نامهای حضرت زهرا (س) و اشعاری در مورد بی بی دوعالم

 

                                 اشعار در مورد بی بی دوعالم

ابن الحسن اى نگار زهرا
تعجیل نما بهار زهرا
بگشا تو گره ز کار زهرا
بنما به همه مزار زهرا
در باز کن اى امید دلها
شد وقت عطا و عید زهرا
اى کوثر جارى دل من
بنما نظرى به مشکل من
بگذار قدم به منزل من
تو نور بده به حاصل من
تا من در خانه‏ ات بمانم
جان را به قدوم تو فشانم
جز تو به خدا کسى ندارم
از دورى تو بى قرارم
بنگر که چگونه گشته کارم
عادت به گناه شد شعارم
گر تو بدهى ز نو توانم
مقبول شوم در امتحانم
برگرد قرار جان زهرا
ما را تو بخر به جان زهرا
تا اینکه به کار تو بیاییم
یارى تو تا فرج نماییم
اما همه بى قرار باشند
آشفته در انتظار باشند
گلشن به همه نوید داده
وعده به ظهور عید داده
آید ثمر تمام خلقت
ایجاد گر قوام خلقت
آید گوهر نبى اکرم
نور بصر سفیر اعظم
زیبایى دامان خدیجه
شادابى گلشن خدیجه
آید همه ى امید حیدر
ساقى برسد ز عصر کوثر
آنکس که فروغ جاودان است
محبوب زمین و آسمان است
جانم شده مبتلاى زهرا
آید ز حرم صداى زهرا
یک عمر دویده‏ ام که آید
بر گوش دلم نواى زهرا
از لطف خداى مهربانم
شد خلقت ما براى زهرا
 

«مظهر پاکى»
سلام اى ذره‏ اى پیش تو خورشید
سلام اى کوثر و یاسین و توحید
سلام اى مظهر تطهیر و پاکى
سلام اى گوهر دنیاى خاکى
سلام اى زهره رخشنده زهرا
سلام اى شمع افروزنده زهرا
سلام اى آیه قرآن ثنایت
تمام آفرینش خاک پایت
سلام اى جلوه معبود صادق
ز تو شد وحدت مخلوق و خالق
تویى تفسیر قدر و اللیل و الشمس
مقامت را کند ادارک کى کس
بناى خلقت و کون وجودى
نداندکس که هستى و که بودى
تو یکتا گوهر تابنده باشى
که بر عرش خدا زینبده باشى
تو نور مطلق کون و مکانى
پس از یزدان خداوند جهانى
مگویم شرک تو مخلوق ربى
که او رب و تو هم معشوق ربى
تو اسم اعظم مستور اویى
شعاع پرتویى از نور اویى
حقیقت منجلى شد از تو زهرا
شریعت بر نبى شد از تو زهرا
کسى قدر تو را نشناخت زهرا
اگر بشناخت جانش باخت زهرا
در این عالم نهان شد قدرو جاهت
که باشد روز محشر جلوه گاهت
عیان کرده در آن وادى به هر کس
که باشى مالک محشر تو و بس
در آن جا حکمران تنها تویى تو
شفیعى گر بود آنجا تویى تو
چو آبى اندر آن دریاى سوزان
ندا آید ز سوى حى منان
کنون محبوبه ما با سفیرى
نما از هر که خواهى دستگیرى
پیامش چون خدا بر تو رساند
ز عشاقت کسى آنجا نماند
همه آیند بر گرد تو مجنون
کشند این نعره نحن الفاطمیون
بگوئید عاشقى آغاز گشته
که باب لطف زهرا باز گشته
همه مستند ز این جلوه نمایى
که زهرا مى‏ کنى کار خدایى
مرا بخشا نمى دانم چه گفتم
ولى ناگه در این مستى شنفتم
که یا او فاطمه یا فاطمه او
خدا زهرا بود زهرا خدا هو
شدم مدهوش و ساغر را شکستم
خوشم دیگر که من زهرا پرستم
چه مى‏ گویى تو آوازه نما بس
مگو اسرار عشقت را به هر کس 

                              http://persianblog.ir/CreatePost.aspx?blogID=1030      

        التماس دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

/ 0 نظر / 26 بازدید