عید نوروز وسنتهای پسندیده و با ارزش آن در فرهنگ مردم ایران

خانه تکانی و نظافت

از سنتهای با ارزش اسلامی است که در این ایام با زدودن گرد و غبار و نظافت کلی محیط زندگ

ی به آن روح تازه می بخشند .

تصفیه حساب و بر نامه ریزی

یکی دیگر از اعمال خوب که علاوه بر خانواده ها در سیستم اداری و شرکتها نیز اجراء می شود

باز بینی عملکرد یکساله می باشد که قبل از پایان سال سعی می کنند  تصفیه حسابهای

مختلف را اعم از  بدهکاری یا طلبکاری را انجام دهند و برنامه ریزیهای مختلفی را در این زمینه

برای سال جدید در نظر می گیرند .

یاد کردن از خانواده های بی سر پرست و بی بضاعت و ایتام

در بسیاری از خانواده ها و محله ها در شهر های مختلف با شناسائی و یاد کردن از خانواده های

بی سرپرست و ایتام هر کس بنا به وثق خویش و با روشهای مختلف به آنان رسیدگی کرده و آن

ها را در شادی خویش شریک می کنند .

تبریک گفتن و دادو ستد هدیه بعنوان عیدی

همچنین عیدی دادن و عیدی گرفتن از بزرگترها به کوچکتر ها یا بر عکس و تبریک گفتن به همراه

ذکر دعای خیر برای هم به ایجاد فضای محبت آمیز و دوستانه می پردازند .

جمع شدن کنار هم

جمع شدن کنار هم و بدور سفره عید و رفتن به زیارتگاهها و قبور شهداء و رفتگان به هنگام

تحویل سال و خواندن دعا و قرآن از خواص نیکو و معنوی عید است .

دید و بازدید

دیدو بازدید و صلحه رحم که اسلام به آن تاکید فراوان کرده در این ایام فامیل و آ شنایان با سر

سر زدن به هم و احوالپرسی دیدارشان را تازه می کنند و بر فضای محبت آمیز و دوستانه یکدیگر

می افزایند .

جشنها و مراسم

از سنتهای نیکو و پسندیده ایرانی این است که سعی می کنند  تاریخ مراسمهای شادی و

جشنهایشان را طوری تنظیم کنند که با تولد ائمه و جشنهای مذهبی و عید نوروز مناسبت

داشته باشد .

استفاده از طبیعت

استفاده از طبیعت با رفتن به فضای سبز و کوه و صحراء بخصوص در سیزده نوروز از خصوصیات

این ایام است که بدین وسیله با دور کردن خستگی به جسم و روان خود روحی تازه می بخشند

مسافرت

مسافرت از سنتهای خوبی است که در این ایام بر روحیه مردم ایجاد می شود و مردم با انگیزه

مختلف زیارت و سیاحت ، دید و بازدید و گردش و تفریح سعی می کنند مسافرتی هر چند کوتاه 

داشته باشند . بنا بر روایات اسلامی مسافرت به نیت خیر چه کوتاه مدت و چه بلند مدت بر کات

زیادی بدنبال دارد که شامل برکات معنوی ، علمی ، اخلاقی ، اقتصادی ، و تجربیات دیگر است .

 

مجموعه همه اینها سنتها ی پسندیده ای است که دین اسلام هم به انجام آنها سفارش کرده

است اما نکته قابل ذکری هست و آن اینکه در انجام اعمال خوب دوچار معصیت و گناه نشویم

چون با اسراف و چشم هم چشمی و مهمانیهای پر خرج و مخصوصا غیبت کردن در مهمانیها و ..

نه تنها کار مثبت و ثوابی انجام نداده ایم بلکه دوچار معصیت و گناه نیز شده ایم .

انشاء ا ... که بتوانیم سنتهای نیکو و پسندیده را به نحو احسن انجام دهیم .

                           به امید شادکامی و موفقیت همه مردم خوبمان

 

/ 0 نظر / 20 بازدید