قبله گاه عشق

عنوان: قبله گاه عشق
        نام: معصومه
        نام خانوادگی: یوسف پور
        شهر: گیلان

قبله گاه عشق

تو قبله گاه عشق در عرش خدایی

تو از زمین و زمینیها جدایی

با آیه های آسمانی جور هستی

بی پرده گویم که از عالم سوایی

در چهره ات خورشیدمعنا می پذیرد

وقتی رقیبش می شوی در روشنایی

آتش بگیرد دستهای آن کسی که

با عکس تو کرده است طرح بی وفایی

بشکن حصار کافران را مرد مومن

تو با تبار ننگ آنها اشنایی

باید تشهد را به قلبت اقتدا کرد

باید شهادت داد از جنس خدایی


معصومه (مهتاب ) یوسف پور

فروردین 85

/ 0 نظر / 22 بازدید