# رسول

دردل و دل

                                اي   خدا   بغض    گلويم   باز كن                             اين  نفس  را  در دلم  دم   ساز كن تا    بگويم     من    زنااهلان   روز                             از     رياكاران ... ادامه مطلب
/ 25 نظر / 3 بازدید