شكست انگليس و تحقير شدن توني بلر

           5636461_blair20040127-01.jpg                                                                                                                              بي شك دولت توني بلر اين روزها اوج حقارت خود را مي گذراند اگر چه سعي در   پرده پوشي آن دارند و به رو نمي آورند اما فشار مجامع مختلف و رسوائيهاي متعدد ، قبول شرايط ايران و تعهد به آن وعملكرد تدبيرانه و جوانمردانه جمهوري اسلامي وهمچنين نظر سنجيهاي مختلف در خصوص تجاوز به آبهاي ايران و آزاد سازي نظاميان انگليسي اين مسئله را آشكارا به همه عنوان كرده است.                                                                                                                                                                  

/ 0 نظر / 13 بازدید