ميلاد حضرت زهرا بر همگان مبارک باد

ای     قبله    مقبلان  عالم                                          ای  روح جهان   و  جان  عالم

ای  علت     خلقت    خلایق                                          معلول تو  انس  و   جان  عالم

ای  سر حدیث    کنت و کنزا                                         از  ظاهر   و   از   نهان   عالم

مقصود  خدا   مگر  تو بودی                                         از    خلقت     مردمان     عالم

ای جسته  به  غرب تو تقرب                                         سر     خیل     مقربان      عالم

احمد     ز تو    افتخار   دارد                                         بر    جمله     پیمبران      عالم

در    دهر    نزاده    و   نزایند                                        دختر  تو  چون    مادران   عالم

ای   ناطق   علم  منطق  الطیر                                       ای    ناطقه        لسان     عالم

ای      سیده       نساء    جنت                                       وی      دختر     مهتران    عالم

ای     مایه      ا عتبار     عالم                                      ای    نور     دو  دیده گان   عالم 

(ذاکر)چو به ذکر توست مشغول                                       فخری   است  به  ذاکران   عالم

 

شعر از : عباس حسینی جوهری (ذاکر )

/ 1 نظر / 18 بازدید

يا زهرا در روز جزا اگر بدادم نرسی چه کنم ؟ التماس دعا